Bacau
up
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z


adauga cod postal Bacau, 600324 la favorite   600324: cod postal Bacau, CALEA AEROPORTULUI
adauga cod postal Bacau, 600304 la favorite   600304: cod postal Bacau, CALEA AGUDULUI
adauga cod postal Bacau, 600351 la favorite   600351: cod postal Bacau, CARTIER ARINILOR
adauga cod postal Bacau, 600325 la favorite   600325: cod postal Bacau, CALEA AVIATORILOR NR. 1-7, 21A
adauga cod postal Bacau, 600323 la favorite   600323: cod postal Bacau, CALEA AVIATORILOR NR. 5; 2-6
adauga cod postal Bacau, 600323 la favorite   600323: cod postal Bacau, CALEA AVIATORILOR BL. C1, C2, C3
adauga cod postal Bacau, 600385 la favorite   600385: cod postal Bacau, CALEA BARLADULUI NR. 3-27; 2-110
adauga cod postal Bacau, 600386 la favorite   600386: cod postal Bacau, CALEA BARLADULUI NR. 29-77; 112-160
adauga cod postal Bacau, 600387 la favorite   600387: cod postal Bacau, CALEA BARLADULUI NR. 83-131; 162-188
adauga cod postal Bacau, 600388 la favorite   600388: cod postal Bacau, CALEA BARLADULUI NR. 133-T; 190-T
adauga cod postal Bacau, 600339 la favorite   600339: cod postal Bacau, CALEA BICAZ NR. 150-154
adauga cod postal Bacau, 600387 la favorite   600387: cod postal Bacau, CALEA BOROS IOAN, CAPITAN
adauga cod postal Bacau, 600332 la favorite   600332: cod postal Bacau, CALEA BUCEGI NR. 111
adauga cod postal Bacau, 600267 la favorite   600267: cod postal Bacau, CAISILOR
adauga cod postal Bacau, 600387 la favorite   600387: cod postal Bacau, CALEA CANTILLI GRIGORE
adauga cod postal Bacau, 600062 la favorite   600062: cod postal Bacau, CARAGIALE ION LUCA BL. 3-7
adauga cod postal Bacau, 600064 la favorite   600064: cod postal Bacau, CARAGIALE ION LUCA NR. 1-3, 7, 11-13, 29
adauga cod postal Bacau, 600064 la favorite   600064: cod postal Bacau, CARAGIALE ION LUCA BL. 13
adauga cod postal Bacau, 600063 la favorite   600063: cod postal Bacau, CARAGIALE ION LUCA NR. 15-27
adauga cod postal Bacau, 600063 la favorite   600063: cod postal Bacau, CARAGIALE ION LUCA BL. 9-11
adauga cod postal Bacau, 600084 la favorite   600084: cod postal Bacau, CARPATI NR. 1-3; 4-8
adauga cod postal Bacau, 600083 la favorite   600083: cod postal Bacau, CARPATI NR. 5, 9-13; 2
adauga cod postal Bacau, 600072 la favorite   600072: cod postal Bacau, CALEA CARPATI NR. 15
adauga cod postal Bacau, 600085 la favorite   600085: cod postal Bacau, CARPATI NR. 17-23, 25; 10, 14
adauga cod postal Bacau, 600086 la favorite   600086: cod postal Bacau, CARPATI NR. 27-29; 16-18
adauga cod postal Bacau, 600111 la favorite   600111: cod postal Bacau, CASTANILOR NR. 1-3; 2-4
adauga cod postal Bacau, 600113 la favorite   600113: cod postal Bacau, CASTANILOR NR. 5-7
adauga cod postal Bacau, 600114 la favorite   600114: cod postal Bacau, CALEA CASTANILOR NR. 6
adauga cod postal Bacau, 600407 la favorite   600407: cod postal Bacau, CALUGARENI
adauga cod postal Bacau, 600387 la favorite   600387: cod postal Bacau, CALEA CAMPULUI
adauga cod postal Bacau, 600227 la favorite   600227: cod postal Bacau, CARLOVA, POET
adauga cod postal Bacau, 600231 la favorite   600231: cod postal Bacau, CEAHLAULUI
adauga cod postal Bacau, 600346 la favorite   600346: cod postal Bacau, CERBULUI
adauga cod postal Bacau, 600346 la favorite   600346: cod postal Bacau, CIRESOAIEI
adauga cod postal Bacau, 600206 la favorite   600206: cod postal Bacau, CLOSCA, MARTIR
adauga cod postal Bacau, 600302 la favorite   600302: cod postal Bacau, CALEA COANDA HENRI
adauga cod postal Bacau, 600197 la favorite   600197: cod postal Bacau, COCEA IOSIF NR. 1-3; 4-6, 22
adauga cod postal Bacau, 600198 la favorite   600198: cod postal Bacau, COCEA IOSIF NR. 5-7, 11; 8-16
adauga cod postal Bacau, 600302 la favorite   600302: cod postal Bacau, CALEA CONDORILOR
adauga cod postal Bacau, 600108 la favorite   600108: cod postal Bacau, CONSTANTEI
adauga cod postal Bacau, 600297 la favorite   600297: cod postal Bacau, COPERNIC NICOLAE
adauga cod postal Bacau, 600115 la favorite   600115: cod postal Bacau, CALEA CORNISA BISTRITEI NR. 1; 2
adauga cod postal Bacau, 600108 la favorite   600108: cod postal Bacau, CORNISA BISTRITEI NR. 3;
adauga cod postal Bacau, 600108 la favorite   600108: cod postal Bacau, CORNISA BISTRITEI BL. 14X, 14Y, 14Z
adauga cod postal Bacau, 600107 la favorite   600107: cod postal Bacau, CORNISA BISTRITEI NR. 5; 4-6
adauga cod postal Bacau, 600098 la favorite   600098: cod postal Bacau, CORNISA BISTRITEI NR. 7, 19-21
adauga cod postal Bacau, 600101 la favorite   600101: cod postal Bacau, CORNISA BISTRITEI NR. 7A, 9; 8
adauga cod postal Bacau, 600100 la favorite   600100: cod postal Bacau, CORNISA BISTRITEI NR. 11; 10-12
adauga cod postal Bacau, 600106 la favorite   600106: cod postal Bacau, CORNISA BISTRITEI NR. 13; 14
adauga cod postal Bacau, 600105 la favorite   600105: cod postal Bacau, CORNISA BISTRITEI NR. 15; 6A, 16
adauga cod postal Bacau, 600104 la favorite   600104: cod postal Bacau, CORNISA BISTRITEI NR. 17; 18
adauga cod postal Bacau, 600076 la favorite   600076: cod postal Bacau, CORNISA BISTRITEI NR. 23; 22, 26
adauga cod postal Bacau, 600077 la favorite   600077: cod postal Bacau, CORNISA BISTRITEI NR. 25; 24
adauga cod postal Bacau, 600097 la favorite   600097: cod postal Bacau, CORNISA BISTRITEI NR. 27; 28
adauga cod postal Bacau, 600072 la favorite   600072: cod postal Bacau, CALEA CORNISA BISTRITEI NR. 29; 30
adauga cod postal Bacau, 600071 la favorite   600071: cod postal Bacau, CORNISA BISTRITEI NR. 31; 32, 38
adauga cod postal Bacau, 600078 la favorite   600078: cod postal Bacau, CALEA CORNISA BISTRITEI NR. 33-35; 34
adauga cod postal Bacau, 600070 la favorite   600070: cod postal Bacau, CALEA CORNISA BISTRITEI NR. 37
adauga cod postal Bacau, 600099 la favorite   600099: cod postal Bacau, CORNISA BISTRITEI NR. 20
adauga cod postal Bacau, 600073 la favorite   600073: cod postal Bacau, CALEA CORNISA BISTRITEI NR. 36
adauga cod postal Bacau, 600069 la favorite   600069: cod postal Bacau, CALEA CORNISA BISTRITEI NR. 40
adauga cod postal Bacau, 600401 la favorite   600401: cod postal Bacau, CORBULUI
adauga cod postal Bacau, 600275 la favorite   600275: cod postal Bacau, COSTACHE VENIAMIN

adauga cod postal Bacau, 600231 la favorite   600231: cod postal Bacau, COSBUC GEORGE
adauga cod postal Bacau, 600063 la favorite   600063: cod postal Bacau, CRANGULUI
adauga cod postal Bacau, 600162 la favorite   600162: cod postal Bacau, CREMENEA
adauga cod postal Bacau, 600297 la favorite   600297: cod postal Bacau, CRINULUI
adauga cod postal Bacau, 600281 la favorite   600281: cod postal Bacau, CALEA CRISAN, MARTIR
adauga cod postal Bacau, 600274 la favorite   600274: cod postal Bacau, CUZA VODA NR. 3-33; 2-32
adauga cod postal Bacau, 600274 la favorite   600274: cod postal Bacau, CUZA VODA BL. 8
adauga cod postal Bacau, 600275 la favorite   600275: cod postal Bacau, CUZA VODA NR. 35-37
adauga cod postal Bacau, 600275 la favorite   600275: cod postal Bacau, CUZA VODA BL. 14-16
adauga cod postal Bacau, 600115 la favorite   600115: cod postal Bacau, CALEA ENE CONSTANTIN
adauga cod postal Bacau, 600118 la favorite   600118: cod postal Bacau, CALEA GAROFITEI NR. 9-11; 15
adauga cod postal Bacau, 600119 la favorite   600119: cod postal Bacau, CALEA GAROFITEI NR. 17
adauga cod postal Bacau, 600114 la favorite   600114: cod postal Bacau, CALEA HARET SPIRU
adauga cod postal Bacau, 600378 la favorite   600378: cod postal Bacau, CALEA IASOMIEI NR. 1-11; 2-12
adauga cod postal Bacau, 600078 la favorite   600078: cod postal Bacau, CALEA LETEA NR. 1-3; 2
adauga cod postal Bacau, 600119 la favorite   600119: cod postal Bacau, CALEA LETEA NR. 16
adauga cod postal Bacau, 600351 la favorite   600351: cod postal Bacau, CARTIER LUNCA BISTRITEI
adauga cod postal Bacau, 600017 la favorite   600017: cod postal Bacau, CALEA MARASESTI NR. 1; 2-8
adauga cod postal Bacau, 600018 la favorite   600018: cod postal Bacau, CALEA MARASESTI NR. 3, 7-9
adauga cod postal Bacau, 600019 la favorite   600019: cod postal Bacau, CALEA MARASESTI NR. 11-149
adauga cod postal Bacau, 600115 la favorite   600115: cod postal Bacau, CALEA MARASESTI NR. 151-157; 80, 90
adauga cod postal Bacau, 600114 la favorite   600114: cod postal Bacau, CALEA MARASESTI NR. 159; 94, 98
adauga cod postal Bacau, 600069 la favorite   600069: cod postal Bacau, CALEA MARASESTI NR. 161-165
adauga cod postal Bacau, 600069 la favorite   600069: cod postal Bacau, CALEA MARASESTI BL. E1, P1, P2
adauga cod postal Bacau, 600070 la favorite   600070: cod postal Bacau, CALEA MARASESTI NR. 167-171
adauga cod postal Bacau, 600072 la favorite   600072: cod postal Bacau, CALEA MARASESTI NR. 173, 177-179
adauga cod postal Bacau, 600078 la favorite   600078: cod postal Bacau, CALEA MARASESTI NR. 181-183, 189-195
adauga cod postal Bacau, 600073 la favorite   600073: cod postal Bacau, CALEA MARASESTI NR. 185-187; 100-106, 110
adauga cod postal Bacau, 600119 la favorite   600119: cod postal Bacau, CALEA MARASESTI NR. 197; 118-122
adauga cod postal Bacau, 600016 la favorite   600016: cod postal Bacau, CALEA MARASESTI NR. 10
adauga cod postal Bacau, 600015 la favorite   600015: cod postal Bacau, CALEA MARASESTI NR. 12-78
adauga cod postal Bacau, 600118 la favorite   600118: cod postal Bacau, CALEA MARASESTI NR. 112-116
adauga cod postal Bacau, 600332 la favorite   600332: cod postal Bacau, CALEA MARASTI NR. 3-53; 8-38
adauga cod postal Bacau, 600281 la favorite   600281: cod postal Bacau, CALEA MOINESTI
adauga cod postal Bacau, 600352 la favorite   600352: cod postal Bacau, CALEA MOLDOVEI NR. 1-99; 102-200
adauga cod postal Bacau, 600353 la favorite   600353: cod postal Bacau, CALEA MOLDOVEI NR. 101-T; 202-T
adauga cod postal Bacau, 600351 la favorite   600351: cod postal Bacau, CARTIER MOLDOVEI NR. 4-100
adauga cod postal Bacau, 600384 la favorite   600384: cod postal Bacau, CALEA NECULUTA THEODOR
adauga cod postal Bacau, 600281 la favorite   600281: cod postal Bacau, CALEA NUCULUI
adauga cod postal Bacau, 600388 la favorite   600388: cod postal Bacau, CALEA PRECUP VICTOR
adauga cod postal Bacau, 600332 la favorite   600332: cod postal Bacau, CALEA REPUBLICII NR. 1
adauga cod postal Bacau, 600335 la favorite   600335: cod postal Bacau, CALEA REPUBLICII NR. 3, 9
adauga cod postal Bacau, 600339 la favorite   600339: cod postal Bacau, CALEA REPUBLICII NR. 21-25
adauga cod postal Bacau, 600304 la favorite   600304: cod postal Bacau, CALEA REPUBLICII NR. 29-33, 143-T; 198-T
adauga cod postal Bacau, 600303 la favorite   600303: cod postal Bacau, CALEA REPUBLICII NR. 39-141; 90-196
adauga cod postal Bacau, 600300 la favorite   600300: cod postal Bacau, CALEA REPUBLICII NR. 40, 44
adauga cod postal Bacau, 600301 la favorite   600301: cod postal Bacau, CALEA REPUBLICII NR. 46-52, 70, 76, 86
adauga cod postal Bacau, 600323 la favorite   600323: cod postal Bacau, CALEA REPUBLICII NR. 54
adauga cod postal Bacau, 600324 la favorite   600324: cod postal Bacau, CALEA REPUBLICII NR. 56-62, 68
adauga cod postal Bacau, 600325 la favorite   600325: cod postal Bacau, CALEA REPUBLICII NR. 72-74
adauga cod postal Bacau, 600302 la favorite   600302: cod postal Bacau, CALEA REPUBLICII NR. 78-84, 88
adauga cod postal Bacau, 600018 la favorite   600018: cod postal Bacau, CALEA PASAJUL REVOLUTIEI
adauga cod postal Bacau, 600384 la favorite   600384: cod postal Bacau, CALEA ROMANULUI NR. 9-49; 2-76
adauga cod postal Bacau, 600377 la favorite   600377: cod postal Bacau, CALEA ROMANULUI NR. 111-177; 78-158
adauga cod postal Bacau, 600378 la favorite   600378: cod postal Bacau, CALEA ROMANULUI NR. 179-T; 160-T
adauga cod postal Bacau, 600385 la favorite   600385: cod postal Bacau, CALEA SALCIEI
adauga cod postal Bacau, 600385 la favorite   600385: cod postal Bacau, CALEA SERBANESTI
adauga cod postal Bacau, 600351 la favorite   600351: cod postal Bacau, CARTIER TEODOROIU ECATERINA
adauga cod postal Bacau, 600387 la favorite   600387: cod postal Bacau, CALEA TRIUMFULUI NR. 1-7; 2-12
adauga cod postal Bacau, 600387 la favorite   600387: cod postal Bacau, CALEA VELICAN ALEXANDRU, MAIOR
adauga cod postal Bacau, 600387 la favorite   600387: cod postal Bacau, CALEA ZARNESCU ION, COLONEL

coduri postale judet Bacau
down